Şeyh Şaban-ı Veli (Hz. Pir) Külliyesi
20:03

Şeyh Şaban-ı Veli (Hz. Pir) Külliyesi

Şeyh Şaban-ı Veli (Hz. Pir) Külliyesi

Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun kurucusu Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli.

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kimdir ?

Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun kurucusu Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli 1481 yılında Kastamonu İli, Taşköprü ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli dünyaya gelmeden babasını kaybettiği için yetim, üç yaşlarında iken anneside vefat eder ve öksüz kalır. Daha sonra hayatı hayırsever bir hanımın yanında geçer. Hz. Pir ilk tahsilini Taşköprüde yapar. Akli ve Nakli ilimleri özellikle Kuran, Hadis, Tefsir ilimlerinde bilgilerini geliştirmek için Kastamonuya gelir. Ancak memleketindeki tahsile yetinmeyerek ilim ve fazilet diyarı olan İstanbula gider ve tahsilini İstanbul Medreselerinde tamamlar. Öğrenim yıllarında güzel ahlakı, ağırbaşlılığı ve çalışkanlığı ile hocalarının teveccühüne mazhar olur. Bir gece istiharesinde bir sesle : “ Sılaya dön, sana kurtuluş oradadır! ” diye emir verilir. Hz. Pir (k.s.), M. 1568 yılında hakka yürür . Kendi

dergahının bahçesine defnedilir.

(Not : Kısaltılmıştır )

 

 

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Cami, türbe, iki dergah evi,şadırvan ve asa suyundan oluşmaktadır. Külliyede öncesinde değişik tamiratlar yapılmıştır. En son 2009 yılında türbe ve çevresi, 2013 yılında da caminin cephe ve dış cephe onarımı Vakıflar Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilmiştir.

CAMİ

İlk önce, Seyyid Ahmet Sünneti Efendi tarafından (vefatı 1460) inşa edilmiştir. 1580 yılında Sultan 3. Murad’ın hocası ve mürşidi olan Şücaeddin tarafından yeniden inşa edilmiştir. Caminin arka bölümünde bulunan Halvet odaları dikkat çekmektedir. Aynı şekilde 1641 yılında Hasan Çelebi tarafından yapılan vaaz kürsüsü ile minberindeki ve giriş kapısındaki ahşap işçiliğin de gerek görsel gerekse sanatsal açıdan dikkate değerdir.

TÜRBE

Kastamonu’nun en çok ziyaret edilen mekanı olan ve içinde Şeyh Şaban-ı Veli ile birlikte 12 postnişini, türbedarı ve peşkirdarının medfun bulunduğu türbe 1611 yılında yapılmıştır.

DERGAH EVLERİ

Azdavaylı Mahmut Sırrı Paşa tarafından 1900 yılında yaptırılmıştır. Caminin hemen üst tarafında bulunan konağın selamlık, külliyenin doğusunda bulunan konakta haremlik olarak kullanılmıştır. İki konak arasında taltan bir mutfak inşa edilmiştir. Selamlık Konağı 2007 yılında Vakıf Müzesi’ne dönüştürülmüş olup ; Kastamonu’nun en çok ziyaret edilen müzesi konumundadır.

ŞADIRVAN

Dergah Konaklarının önünde yer alan şadırvan Mahmut Sırrı Paşa tarafından eşi Fatma Hanım adına 1900 yılında yaptırılmıştır.

ASA SUYU

Şeyh Şaban-ı Veli’nin asasını yere vurmasıyla çıktığına inanıldığı için ” Asa Suyu “, zemzem ile aynı tat ve kokuya sahip bulunduğundan dolayıda ” Ebizemzem ” olarak adlandırılan su, külliye alanın üst tarafında bulunan kayalıktan çıkmaktadır. Bazı hastalıklara şifalı olduğu inanılan ve Ramazan aylarında halktan bir çok kişinin iftarını açtığı bu sudan, külliyeye ziyarete gelenler de tatmadan gitmemektedir.

 

*Kaynakça : Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü

*Resimler kastamonugezgini.com’a aittir.

 

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *