İsmail Bey Camii ve Külliyesi
21:44

İsmail Bey Camii ve Külliyesi

İsmail Bey Camii ve Külliyesi

Bu külliye Candaroğullarından İsmail Bey Tarafından camii,medrese,türbe,imaret ve hamam olarak yaptırılmıştır.Dönemin ticaret ve ilim üssü olmuştur. Kastamonuyu şereflendiren eserlerden birisidir.
Cami
1451 yaptırılmıştır. Cami’nin batısında imaret mutfağı ve  doğusunda yemek hanesi vardır.

Medrese
Bugünkü İsmail-Bey Mahallesinde Candaroğullarıdönemine ait ayakta kalabilen ender eserlerden biridir. Sonradan konulduğu tespit edilen kitabesinden H.880/M.1475 de yapıldığı ifade ediliyor ise de vakfiyesinden, İsmail-Bey tarafından daha önce inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Avlusunun kenarlarına düzenli biçimde yerleştirilmiş, eşit büyüklükte ve hepsinde birer ocak bulunan 10 tane odası mevcuttur. Kıble tarafında ise daha özenle yapılış, üzerinde 8 köşeli kasnağı bulunan kubbe ile örtülü dershanesi yer almaktadır.

Türbe

İsmail Bey türebeyi sağlığında öldüğünde zaman gömülmek üzere kendisi için yaptırmıştır ama buralarda kalmadığı için bu arzusu gerçekleşmemiştir.1460 dan önce yapılmıştır. Kubbesi kiremit kaplıdır sarı kesme taştan yapılmıştır.

*Kaynakça : Türkiye Diyanet Vakfı, Görsel Anslp.

*Resimler kastamonugezgini.com Aittir.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *