Kategori: Kastamonu

Kastamonu’da İlk Türkler

Kastamonu’da İlk Türkler ; Müslüman türk milletinin tarihindeki dönüm noktalarından...

Kastamonu’da Mâni Söyleme Geleneği

  Kastamonu’da Mâni Söyleme Geleneği diğer yörelere göre farkındalık göstermektedir....

Osmanlı Seferlerinde Olağandışı Bir Kışlak: Kastamonu

1584 yılında Kırım’daki gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti, Sadrazam Osman Paşa komutasında...