Benli Sultan Türbesi ve Külliyesi
13:59

Benli Sultan Türbesi ve Külliyesi

Benli Sultan Türbesi ve Külliyesi

Benli Sultan Türbesi ve Külliyesi Kastamonu Merkez Ahlat Köyündedir. Benli Sultan Tarafından kurulmuş olup dönemin Kastamonu – Tosya kervan yolu üzerinde bulunmaktaydı. Burası o dönemde Ilgaz Dağı’nı aşmak zorunda olan yolcuların eşkiya ve vahşi hayvan tasallutundan korunması için bir sığınak, aç kalanların doyduğu bir imaret, menevi sıkıntıların huzura dönüştüğü bir huzur yeri olmuştur.

Benli Sultan’ın asıl adı Mehmet Muhyiddin‘dir. Yanağında büyükçe bir ben bulunduğu için Benli Sultan lakabıyla meşhurdur. Doğun yeri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Aynı köyde veya başka bir köyden gelip yerleştiği de söylenmektedir.

H.900/M. 1500 yılları başında buraya yerleşerek II.Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim dönemleri ile Kanuni Sultan Süleyman’ın  saltanat yılları başına kadar yaşadığı bilinmektedir. Rivayete göre Mehmet Muhyiddin Efendi buraya geldiği zaman  şimdiki türbenin güneydoğu köşesindeki derenin başında bulunan büyük bir ağacın kovuğunda riyazata çekilmiş, asasıyla toprağa vurarak bugün ”Asa Suyu” denilen suyu çıkarmış ve ilk defa vahşi hayvanlarla ünsiyet kurmuştur.Mehmet Muhyiddin Efendi daha sonra külliyenin bulunduğu yere yerleşerek Bayrami tarikatı üzere tenvir ve irşada başlamıştır. Yaşadığı dönemde kendisi gibi manevi sultan olan Hz.Pir Şeyh Şaban-ı Veli ile görüşmüş ve halkın dini ve tasavvufi açıdan eğitilmesine çok büyük katkıları olmuştur.Yetiştirdiği maneviyat erleri Osmanlılar’ın hükümran olduğu her yerde ondan aldıkları feyizle irşad hizmetini yürütmüşlerdir.

Vefat tarihi kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Ancak Şabanı Veli’den 5-6 yıl önce vefat ettiğine göre vefat tarihi H.970/M. 1573 yılları civarıdır. Günümüzde artarak devam eden ziyaretçi trafiği, Mehmet Muhyiddin Efendi’nin manevi hayatının bütün haşmetiyle sürdüğünü göstermektedir.

Benli Sultan Külliyesi’nde cami, mutfak, misafirhane ve türbe bulunmaktadır. Daha öncelerden bir medrese ve kütüphane bulunduğu kayıtlarda vardır ama günümüzde mevcut değildir.

Kaynak : Fazıl ÇİFÇİ’nin ”Kastamonu Camileri, Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserler” kitabı.

Resimler : kastamonugezgini.com

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *